โลโก้เว็บไซต์ 5ม.ค.65มูลนิธิเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5ม.ค.65มูลนิธิเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (BCL)  ศูนย์บ่มเพาะการเรียนการสอน
วันที่ 5 มกราคม 2565  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) กล่าวต้อนรับ   คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา