โลโก้เว็บไซต์ 27ธ.ค.64ลดอุบัติเหตุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

27ธ.ค.64ลดอุบัติเหตุ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 27  ธันวาคม 2564  นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์สาขาเครื่องจักรกลเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา