โลโก้เว็บไซต์ 17มี.ค.63ประชุมสรุปผลV-NET | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

17มี.ค.63ประชุมสรุปผลV-NET

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่  17  มีนาคม  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดสอบทางก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา