โลโก้เว็บไซต์ 23มี.ค.63จุดคัดกรองโควิค19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

23มี.ค.63จุดคัดกรองโควิค19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมีนโยบายควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา