โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มีนาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  17  มีนาคม  2563  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562    ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563  โดยมีคณะกรรมการการดำเนินงานฯ  เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

          ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการเป็นศูนย์ ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2562        เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการสอบของสนามสอบ  ใน พื้นที่  4  จังหวัด  ได้แก่  พิจิตร  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และพิษณุโลก จำนวน  15  สนาม  ประกอบด้วย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก(ทพล.)   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

ภาพ  - อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา