โลโก้เว็บไซต์ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2มี.ค.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย2มี.ค.63

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2563
วันที่ 2 มีนาคม  2563   นายแมน ฟักทอง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมงานพิธีถวายราชสักก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา