โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงผลงานศึกษาทั่วไป4มี.ค.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานแสดงผลงานศึกษาทั่วไป4มี.ค.63

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนางานแสดงนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ของรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหมวดศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563
วันที่  4  มีนาคม 2563  ที่อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา