โลโก้เว็บไซต์ ต้นกล้าวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ต้นกล้าวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาYoung Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok Conference “ต้นกล้าวิชาการ” ครั้งที่ 1
วันที่  13  พฤษภาคม  2559  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน  Young Plant 2016 1St Rmutl Phitsanulok...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา