โลโก้เว็บไซต์ เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559
    วันที่ 19 พฤษภาคม  2559   ที่ห้อง อยุธยา  โรงแรมท๊อปแลนด์  จ.พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พิษณุโลก  กำหนดเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา