โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม

กิจกรรม "เสวนาสามัคคี กาแฟยามเช้า"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
    ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  อบต.ตำบลบ้านกร่าง  และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วน                       ราชการ รัฐวิสาหก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา