โลโก้เว็บไซต์ อบรมอบต.วัดพริก 24ม.ค.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมอบต.วัดพริก 24ม.ค.63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "สร้างสุข สูงวัย"
วันที่ 24 มกราคม 2563   แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดย  อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์ และ อ.ธีรวรรณ เอี่ยววงศ์เจริญ อาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา