โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "สร้างสุข สูงวัย"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 872 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 มกราคม 2563   แผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดย  อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์ และ อ.ธีรวรรณ เอี่ยววงศ์เจริญ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการให้กับผู้สูงอายุตำบลวัดพริก ในหัวข้อ "สร้างสุข สูงวัย" โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างวัย อันเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างวัยรุ่นและวัยชรา  กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือด้วยการพับดอกไม้จากใบเตย  โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     และ ผู้สูงอายุ   ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกคลายความคิดถึงคนในครอบครัวของตนเองที่ต้องห่างไกลกัน

 

ขอบคุณภาพ  อ.รัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา