โลโก้เว็บไซต์ แนะนำร.ร.เตรียมอุดมภาคเหนือ24ม.ค.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แนะนำร.ร.เตรียมอุดมภาคเหนือ24ม.ค.63

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ภายในงาน มหกรรมวิชาการต้นกล้าสังคม เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 3
วันที่ 24 มกราคม  2563  ทีมงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา  แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ตามโครงการพัฒนากลยุทธ์การรับนักศึกษาและขับเคลื่อนตัวป้อน ประจำปีการศึกษา  2563  มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา