โลโก้เว็บไซต์ งานดนตรีในสวน18ธ.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานดนตรีในสวน18ธ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนางาน ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019
วันที่  18 ธันวาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  ดนตรีในสวน Music in the Garden...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา