โลโก้เว็บไซต์ มาลาเบี่ยงดูงาน11-12ธ.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มาลาเบี่ยงดูงาน11-12ธ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนศึกษาดูงานด้านเกษตรและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่  11 – 12  ธันวาคม  2562  ทีมงานคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากร  พร้อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา