โลโก้เว็บไซต์ งาน  ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 ธันวาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019   โดยการบูรณาการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป  จัดขึ้น  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแสดงจากศูนย์ภาษา การร้องเพลงเทศกาลวันคริสต์มาส   การแสดงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   และการประกวดร้องเพลง   ทั้งนี้  เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ  ความสามัคคี และ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางการศึกษา ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา