โลโก้เว็บไซต์ กีฬาอุดมศึกษา 26-17พ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาอุดมศึกษา 26-17พ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาวอลเลย์บอล-เปตอง คว้าอันดับ 1 ในกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 26
วันที่ 16 พฤศจิกายน  2562  ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา​ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​ พร้อมด้วย  พนักงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา