โลโก้เว็บไซต์ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง14พ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562
วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  ผศ.กานต์ธีรา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา