โลโก้เว็บไซต์ มอบรางวัลคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบรางวัลคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามอบรางวัลคลิปวีดีโอการประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมการประกวด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา