โลโก้เว็บไซต์ วอลเลย์บอล-เปตอง  คว้าอันดับ 1  ในกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 26  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วอลเลย์บอล-เปตอง คว้าอันดับ 1 ในกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1036 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2562  ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล  โนนจุ้ย  หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา​ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก​ พร้อมด้วย  พนักงาน  เจ้าหน้าที่​ และนักศึกษา​    เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน​กีฬา​อุดมศึกษา​สัมพันธ์​  ครั้ง​ที่​ 26  ณ  มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​  จัดการแข่งขัน วันที่  16 - 17 พฤศจิกายน  2562 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีทีมงานผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  75  คน  กีฬา 5 ประเภท  ได้แก่    ฟุตบอลชาย  7  คน    ฟุตซอลหญิง   เปตอง   วอลเลย์บอล   และ เทเบิลเทนนิส 

ผลการแข่งขัน

ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กีฬาเปตองทีมชายชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

ภาพ-พิรานันท์  นามมุลตรี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา