โลโก้เว็บไซต์ อันดับ 2 งานประกวดกระทง2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อันดับ 2 งานประกวดกระทง2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอันดับ 2 ประกวดทำกระทงฝีมือ งานลอยกระทงสองแควแลอดีต 2562
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป (กติกาทำในเวลา 5 ชั่วโมง ผู้เข้าแข่งขันที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา