โลโก้เว็บไซต์ รร.พรหมพิรามดูงาน8พ.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รร.พรหมพิรามดูงาน8พ.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมก่อนในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพรหมพิราม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา