โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดงานราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง 13พ.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทย์ฯ จัดงานราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง 13พ.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ จัดงานราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน  2562   สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดงาน "ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา