โลโก้เว็บไซต์ อันดับ 2 ประกวดทำกระทงฝีมือ งานลอยกระทงสองแควแลอดีต 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อันดับ 2 ประกวดทำกระทงฝีมือ งานลอยกระทงสองแควแลอดีต 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 5061 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป (กติกาทำในเวลา 5 ชั่วโมง ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 5 คน)  เป็นตัวแทนในนาม "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก"  ภายในงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2562  ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โดยจะจัดตั้งแสดงผลงานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ   วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562

          จังหวัดพิษณุโลก โดยเทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมมือกันจัดงานลอยกระทงสองแควแลอดีต ประจำปี 2562  เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม สืบทอด และรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

 

ภาพ – อำนาจ  ชื่นแสงมอญ

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา