โลโก้เว็บไซต์ รับราววัลออมสิน 15ต.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับราววัลออมสิน 15ต.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล โครงการ GSB Innovation Club กิจกรรม Smart Start Idea by GSB ประจำเดือนกันยายน 2562
วันที่ 15 ตุลาคม  2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์คณะกรรมการดำเนินงาน  ร่วมแสดงความยิน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา