โลโก้เว็บไซต์ วันปิยมหาราช23ต.ค.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันปิยมหาราช23ต.ค.2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562
วันที่ 23 ตุลาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำคณะผู้บริหารกองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร   คณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา