โลโก้เว็บไซต์ ช่วยนักศึกษาน้ำท่วม11ต.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ช่วยนักศึกษาน้ำท่วม11ต.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบเงินช่วยเหลือให้กับนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัย
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  สิ่งของ  เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง  และกองทุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน   ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา