โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ9ต.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ9ต.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ”
ในการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต โดยอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดโครงการ “ราชมงคลบ้านกร่าง ปันน้ำใจ”  วันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา