โลโก้เว็บไซต์ งานเกษียณ18ก.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานเกษียณ18ก.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนางานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
วันที่ 18 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562   โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา