โลโก้เว็บไซต์ วันเยาวชนแห่งชาติ20ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันเยาวชนแห่งชาติ20ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
วันที่ 20 กันยายน  2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมดำเนินงานสนับสนุนอาหารว่างและจัดแสดงนิทรรศการ  ภายในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา