โลโก้เว็บไซต์ ช่วยน้ำท่วม18ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ช่วยน้ำท่วม18ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “จิตอาสารวมน้ำใจสู่ชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
วันที่ 18 กันยายน 2562  อาจารย์กลุ่มวิชาสุขภาพ  สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา