โลโก้เว็บไซต์ มอบของช่วยน้ำท่วม6ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบของช่วยน้ำท่วม6ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา“ราชมงคลรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบของช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก
ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  สิ่งของ  เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง  และกองทุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน   ผู...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา