โลโก้เว็บไซต์ ร.ร.โรจนดูงาน30ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร.ร.โรจนดูงาน30ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 30 สิงหาคม  2562  ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา