โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง10ก.ย.62   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง10ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2562
วันนี้ (10 ก.ย.62) ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา