โลโก้เว็บไซต์ “ราชมงคลรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบของช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“ราชมงคลรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบของช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1699 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาค  สิ่งของ  เครื่องใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง  และกองทุน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อน   ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  “ราชมงคลรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีคณาจารย์  พนักงาน นักศึกษาและญาติพี่น้องของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมบริจาค

             วันนี้ (6 ก.ย.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  และพนักงาน  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ  โรงเรียนวังทองพิทยาคม  ซึ่งเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.39  เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ต่อไป

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา