โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมรับปริญญาบัตรครั้งที่ 33-9ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ซ้อมรับปริญญาบัตรครั้งที่ 33-9ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่  9 สิงหาคม  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 33  ประจำปีการศึกษา 2561   ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา