โลโก้เว็บไซต์ จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร   ครั้งที่ 33  ประจำปีการศึกษา  2561     | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 706 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  9 สิงหาคม  2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 33  ประจำปีการศึกษา 2561       โดยมี ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเดินขบวนเกียรติยศ  พร้อมด้วย  คุณสำเนาว์  พุกละออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง และทีมงาน ร่วมเดินขบวน     กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  รวมจำนวน 269 คน  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี  จากผู้ปกครอง  คณาจารย์  ศิษย์เก่า  และนักศึกษารุ่นน้อง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต  ณ  บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

          โดยวันที่  19  สิงหาคม 2562    บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  33  ประจำปีการศึกษา  2561 ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พิษณุโลก

          ทั้งนี้  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง 

 

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าว- ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา