โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาลองคูคลองกับกองทัพภาค3--9ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จิตอาสาลองคูคลองกับกองทัพภาค3--9ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 น. ที่คลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา