โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เวลา 14.30 น. ที่คลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก พร้อมด้วย  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  และบุคลากรกองบริหารทรัพยากร     ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช"  โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยะคำแม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการอิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิด  และ  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

          กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ ,กิจกรรมถาวยเป็นพระราชกุศล ,กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา พิษณุโลก และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง ณ คลองยมราช  ตำบลบ้านกร่ง อำเภอมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้การระบายน้ำภายในคลองยมราชสามารถไหลได้สะดวกก่อนที่จะไหลไปยังพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา