โลโก้เว็บไซต์ ลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยฯ8ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลอกคูคลองในมหาวิทยาลัยฯ8ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมลอกคูคลอง โครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 8 สิงหาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  34  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดกิจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา