โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการถั่ว6ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมวิชาการถั่ว6ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนางานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย”
กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 7  “พืชวงศ์ถั่ว กู้วิกฤตการเกษตรไทย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา