โลโก้เว็บไซต์ Mouปลูกกัญชา3ส.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Mouปลูกกัญชา3ส.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา เพื่อใช้ผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์
วันที่ 3 สิงหาคม  2562  ที่ห้องประชุม  1423 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  ผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา