โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาพัฒนาคูคลอง19ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จิตอาสาพัฒนาคูคลอง19ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  และพนัก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา