โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษา2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายเทียนพรรษา2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่  15 กรกฎาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปีก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา