โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพรร.10-25ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายพระพรร.10-25ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปี2562
วันที่ 23 กรกฎาคม  2562   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา