โลโก้เว็บไซต์ มอบพันธุ์ปลาโรงเรียนท่าทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบพันธุ์ปลาโรงเรียนท่าทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วยอาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา