โลโก้เว็บไซต์ พบผอ.อาชีวศึกษาพิษณุโลก10ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พบผอ.อาชีวศึกษาพิษณุโลก10ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ อาชีวศึกษาพิษณุโลก ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา