โลโก้เว็บไซต์ านการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค3ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

านการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค3ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา