โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่27มิ.ย.2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่27มิ.ย.2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมนักศึกษาใหม่สัมพันธ์ กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา  17.00 น.  สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาเขตพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา