โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค  พร้อมร่วมชมนิทรรศการ ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  โดยงานครั้งนี้  มีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรรมการตัดสินการแข่งขัน  และ มีนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมการแข่งขันภายในงานครั้งนี้ 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา